Teachchains

Privacy Statement

Voor de website Teachchains.nl  is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Teachchains is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

 

Wij vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling en daarom zijn onze gegevensverwerkingen niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-03-2023

 

Wanneer u onze website gebruikt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die u actief of passief verstrekt. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op onze website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Passief verstrekte gegevens worden automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In deze privacyverklaring vindt u welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

 

Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 

Op onze website kunt u reviews plaatsen. In dat geval vragen wij u om uw naam te verstrekken. Slechts uw naam zal getoond worden bij de review die u plaatst, dit mag ook fictief zijn. Houdt u er bij het plaatsen van de review rekening mee dat de gegevens daarin zichtbaar zijn voor iedereen die onze website bezoekt. Plaats daarin dan ook geen persoonsgegevens van uzelf of anderen zonder dat u daarvoor toestemming heeft gekregen.

 

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

 

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van derden, zoals Google Analytics voor het bijhouden van website bezoekers en hun gedrag op de website. Daarnaast maken we gebruik van sociale-media platforms zoals Facebook en Twitter om onze content te delen en ons bereik te vergroten.

 

We vinden het belangrijk om de privacy van onze gebruikers te waarborgen en daarom hebben we passende maatregelen genomen om de gegevensverwerking veilig en transparant te laten verlopen. Zo hebben we bijvoorbeeld een cookie beleid opgesteld waarin we uitleggen welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

 

Als gebruiker van onze website heb je ook bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken en kun je ons verzoeken om deze gegevens te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.

 

Heb je vragen over ons privacybeleid of over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.